Dipartimento di Agraria

Università degli Studi di Sassari

Vóddhu pruggjittà sviluppu locali

Vóddhu pruggjittà sviluppu locali, Sciuariggju Agrària Sciuariggju UniSS

Gallurese_sviluppo locale

 

Sciuariggju Agrària pa pruggjittà lu futuru di li zoni rurali e furistali.

Crisi climàtica, economia cilculari, risorsi ídrichi, siguresa alimentari, sviluppu rurali, agricultura sustiníbbili, furesti, pruduzioni e salutu animali.

So chisti e alt’ancóra li disaffii chi faéddhani di lu tempu ’inidóri e chi so gja óggji illu córi di li palcussi di primmu e sigundu livéllu di lu Dipaltimentu d’Agrària di l’Universitai di Sàssari.

Cunchista lu tó futuru e cambiíggjalu insemb’a nói

Cunnosci li palcussi triennali e magistrali

Prinota lu tó incontru illu centru d’orientamentu