Dipartimento di Agraria

Università degli Studi di Sassari

Vogliu fa l’enoroggu

Vogliu fa l’enoroggu, Isciubareggiu Agraria Isciubareggiu Uniss

sassarese_enologo

 

Isciubareggiu Agraria pa cuntribuì a la traifuimazioni di l’economia e di la sozieddai pa un futurususthinibiri.

Crisi crimatigga, economia zirchurari, risossi idrigghi, sigurezia arimentari, iviruppu rurari,agriculthura susthinibiri, furesthi, produzioni e benessere di l’animari.

Chisthi so soru un paggiu d’ifidi chi fabeddani di futuru e chi so già d’abà a lu zentru di l’isciobari unibessiddari di primmu e sigundu libellu di lu Diparthimentu di Agraria di Sassari.

Cunquistha lu futuru toiu e ciambaru impari a noi.

Ischubieggia li carreri triennari e magisthrari.

Riseiva lu loggu toiu cun lu zentru d’orientamentu.